Početak > Ambasada > Vesti iz Ambasade
Najnoviji proces prijave za zdravstveni kod za putnike koji putuju iz Srbije za Kinu(29.06.2022)
2022-06-30 00:12

Najnoviji proces prijave za zdravstveni kod za putnike

koji putuju iz Srbije za Kinu(29.06.2022)

Da bi se smanjio rizik od prekograničnog prenosa epidemije, počev od 1. jula 2022. godine, svi putnici koji lete iz Srbije za Kinu, moraju da se prijave za zdravstveni kod(HDC) u našoj ambasadi sa dva negativna izveštaja o PCR testu na korona virus pre ukrcavanja. Konkretan proces je sažet na sledeći način:

1. Osnovni zahtevi za pregled pre putovanja:

Svi putnici koji putuju iz Srbije za Kinu treba da izvrše dva PCR testa i da podnesu zahtev za HDC u roku od 48 sati pre ukrcavanja (odnosi se na vreme polaska leta iz Srbije, isto u nastavku) i zemlju tranzita (ako postoji) iz Srbije i segment leta za Kinu , u periodu važenja HDC, sarađujte sa avio-kompanijom da proverite i uđete u avion.

2. Konkretni zahtevi zaPCR test

Putnici treba da izvrše dva PCR testa u zvaničnoj instituciji za testiranje u Srbiji (instituciji koja izdaje izveštaj QR koda sa Batut verifikacijom) u roku od 48 sati pre ukrcavanja na let. Osobe sa negativnim rezultatima mogu da podnesu zahtev za HDC. Ako je rezultat testa pozitivan, sledite procedure u delu V, „Mere za postupanje za osobe sa prethodnom istorijom infekcije“.

Prvi PCR test treba da se izvrši u roku od 48 sati pre ukrcavanja, a drugi u roku od 24 satapre ukrcavanja.

Gorenavedeno vreme se striktno obračunava prem